Film korporacyjny i biznesowy

Filmy korporacyjne i biznesowe to ważne narzędzie służące do promocji firmy wśród potencjalnych klientów. Film korporacyjny tworzony na potrzeby komunikacji zewnętrznej, wpływa na wizerunek firmy. Jego zadaniem jest zaprezentowanie potencjalnym partnerom biznesowym i kontrahentom historii firmy, produktów oraz usług jakie dana firma oferuje.

Filmy korporacyjne bardzo często przedstawiają cele i misję firmy, wspomagają działania marketingowe lub PR firmy, kreują jej wizerunek, podnoszą wiarygodność co wpływa na wzrost sprzedaży. Traktowane są niejednokrotnie jako swego rodzaju video-wizytówka firmy. Podobne pole wykorzystania filmu korporacyjnego jak i filmu promocyjnego dają nam nowe technologie. Filmy korporacyjne oprócz prezentacji na targach branżowych, konferencjach i sympozjach mogą być też rozsyłane np. w bezpośrednim mailingu do klienta.