Polityka prywatności

Nasza Polityka Prywatności dotyczy zasad korzystania/odwiedzania naszej strony pod adresem videonagrania.pl oraz sposobów kontaktowania się z nami (nawiązywania z nami kontaktu za pomocą formularza kontaktowego lub adresu email lub telefonu/sms) oraz zapytań ofertowych.

Jeżeli się z nami kontaktujesz lub nawiązujesz z nami współpracę tzn; że będzie istnieć taka potrzeba podania swoich danych osobowych nam jako Administratorowi strony. Kontakt z administratorem jest możliwy poprzez tel.: 603603799,511519487, adres e-mail: biuro@videonagrania.pl.

Gdy podajesz nam swoje dane, pamiętaj, że zawsze robisz to dobrowolnie, w celu zapytania i otrzymania odpowiedzi, bądź potencjalnie nawiązania w przyszłości współpracy z nami.
Będziemy przetwarzać Twoje dane, gdy jest to niezbędne do zawarcia umowy, której jesteś stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań na Twoje żądanie, przed zawarciem umowy.
Gdy podasz nam Twoje dane w celu zawarcia umowy będziemy przetwarzać Twoje dane w celu zawarcia umowy i następnie w celu jej wykonania i realizacji, jeśli do zawarcia umowy dojdzie.

Kiedy kontaktujesz się z nami, stajesz się naszym partnerem lub podpisujesz z nami umowę wówczas może zdarzyć się, że Twoje dane osobowe będziemy musieli przekazać dalej czyli do ściśle współpracujących z nami zaufanymi partnerami (np. nasi podwykonawcy, nasza księgowość, usługi informatyczne, hosting, prawnicy, banki)

W celu analizy częstotliwości odwiedzin naszej strony, oraz innych preferencji koniecznych do budowania naszej świadomości o potencjalnym kliencie korzystamy z Google Analitics czyli usługi wykonywanej przez Google  przy wykorzystaniu plików cookies. Na stronie Google możesz zapoznać się szczegółowo z tym jakie informacje przetwarzają pliki cookie
Korzystamy z narzędzia Google Analitycs dostarczanego przez Google Inc. („Google”) z siedzibą w USA. Jest to usługa webanalityczna, która jest wykonywana przez Google (Google jest tutaj procesorem) na naszą rzecz przy wykorzystaniu plików cookies. Informacje wytworzone przez pliki cookie na temat Twojego korzystania z Serwisu/Aplikacji Mobilnej, których opis znajdziesz tu: https://policies.google.com/privacy?hl=pl , są przekazywane i zapisywane na serwerze Google
Google Analytics nie będzie połączony z innymi danymi Google.
Informujemy, że możesz zapobiec zapisywaniu danych, które zostały pozyskane przy pomocy cookie oraz danych (w tym również adres IP) związanych z korzystaniem ze strony internetowej przez Google, jak również zapobiec przetwarzaniu takich danych przez Google poprzez pobranie i zainstalowanie dostępnej pod następującym linkiem wtyczki przeglądarki: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl
W Aplikacjach Mobilnych nie ma możliwości by zablokować funkcjonowanie tego narzędzia. Jedynym rozwiązaniem jest tutaj usunięcie danej aplikacji.

W przypadku zawarcia i wykonywania umowy pobieramy tylko te dane, bez których dana umowa nie może zostać wykonana. Niepodanie danych niezbędnych do zawarcia i wykonania umowy spowoduje, że nie będziemy mogli jej z Tobą zawrzeć lub jej wykonać. Dotyczy to także danych, które musimy zebrać z uwagi na ciążący na nas obowiązek prawny (np. dane do faktur).
W pewnych sytuacjach musimy przetwarzać i przechowywać Twoje dane z uwagi na konieczność realizacji spoczywających na nas obowiązków prawnych t.j:. dane wynikające z wystawionych faktur ze względów rozliczeniowo-podatkowych

W związku z wykonaniem zawartej z nami umowy będziemy przetwarzać Twoje dane przez okres 6 lat z uwagi na przepisy prawa podatkowego.
Jeżeli nabywamy od Ciebie prawo (np. prawo autorskie lub licencję), wówczas będziemy przetwarzać Twoje dane przez cały okres, w którym przysługuje nam to prawo lub z niego korzystamy.

W pozostałym zakresie, za wyjątkiem danych z plików cookies będziemy przetwarzać Twoje dane do czasu cofnięcia Twojej zgody, wyrażenia sprzeciwu lub do czasu żądania usunięcia danych, nie dłużej jednak niż przez okres 3 lat od czasu Twojej ostatniej aktywności.

Jeśli udzieliłeś zgody na przetwarzanie danych możesz ją  w dowolnym momencie wycofać (cofnięcie zgody oczywiście nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania już dokonanego na jej podstawie)
Możesz tego dokonać kontaktując się z nami na biuro@videonagrania.pl.
W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych przysługuje Ci szereg uprawnień: masz prawo dostępu do Twoich danych, w tym uzyskania kopii danych, prawo żądania sprostowania danych, prawo do usunięcia danych  („prawo do bycia zapomnianym”), prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu oraz prawo do ograniczenia przetwarzania danych.